web analytics

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu. Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląska Federacja Sportu z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 191, 40-525 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000051616.

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląska Federacja Sportu z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 191, 40-525 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000051616. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju współpracy z Państwem, w tym właściwego zabezpieczenia Państwa danych osobowych
  • w celu realizacji zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym ze Śląską Federacją Sportu, w tym.

  • Ministerstwu Sportu i Turystyki,
  • Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego
  • Polskim Związkom Sportowym, Okręgowym Związkom Sportowym,
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy
  • podmiotom konsultingowym oraz audytorom
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane na przetwarzanie których wyrazili państwo zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Państwa swojej zgody.

Posiadacie Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

 1,361 total views,  1 views today